Privacyverklaring

Algemeen

Deze website wordt door Stichting Donatie Netwerk aangeboden aan Stichting Anak Bangsa Foundation. Wij adviseren je voordat je gebruik maakt van deze website deze privacyverklaring door te lezen. Wij nemen je privacy zeer serieus en leggen in deze privacyverklaring uit hoe wij je privacy zo goed mogelijk proberen te beschermen en hoe we persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Indien je jezelf hebt aangemeld voor een inkoop collectief verzamelen we tevens:

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@donatienetwerk.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, welke mede afhankelijk zijn van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt:

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken alleen gegevens aan derden als je hier zelf specifiek zelf toestemming voor geeft. Wij zorgen er middels een overeenkomst voor dat je gegevens niet gebruikt worden voor andere doeleinden en verwijderd worden zodra ze niet meer nodig zijn.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken aan derden nadat je hier zelf toestemming voor hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst waarin wordt overeengekomen dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Websites en informatie van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Lees voor het gebruik altijd de privacyverklaring van de desbetreffende website om je te informeren hoe zij met je gegevens omgaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betekent dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Donatie Netwerk) tussen zit.

Beveiliging en bewaren

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via klantenservice@donatienetwerk.org.

Indien je een account bij ons hebt aanmaakt, wordt het wachtwoord dat je aanmaakt versleuteld opgeslagen. Dit betekent dat het niet mogelijk is je wachtwoord op te vragen. Vergeet of verlies je je wachtwoord of vul je een aantal keer een foutief wachtwoord in dan kun je alleen weer toegang krijgen door een nieuw wachtwoord aan te maken. Dit kan door gebruik te maken van onze “wachtwoord vergeten” service. Alleen via deze weg ontvang je van ons een e-mail waarmee je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken om weer toegang te krijgen tot je account. Wij zullen je nooit vragen om je wachtwoord op te sturen of om je gebruikersnaam en wachtwoord ergens anders op te geven anders dan de officiële loginpagina.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten via jouw computer, je IP-adres en van je inlog gegevens. Zorg er daarom voor dat je inloggegevens op een veilige plaats bewaard.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gebruikers kunnen zelf informatie delen via de websites die worden aangeboden door Stichting Donatie Netwerk. Dit kunnen bijvoorbeeld YouTube filmpjes zijn waardoor er third-party cookies worden geplaatst op uw computer. Wij kunnen dit niet blokkeren. U kunt dit zelf wel door bijvoorbeeld gebruik te maken van een adblocker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Donatie Netwerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@donatienetwerk.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Contactgegevens

Heb je een vraag of een klacht dan kun je contact opnemen met onze functionaris Gegevensbescherming Christiaan Bakker.
Je kunt hem bereiken via christiaan@donatienetwerk.org of via reguliere post: De Zwaluwstaart 34, 9201 TB Drachten.

Mocht je er niet samen met ons uitkomen dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klachten in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 november 2019.